Privacy

Privacybeleid

Welkom bij Lions Academy, de online media school. Hier krijg je les van docenten uit de praktijk. Door toegang te krijgen tot een deel van de Services, gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder worden beschreven en de voorwaarden en bepalingen van onze servicevoorwaarden (zie de "Servicevoorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u de Services niet te gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers, zowel gebruikers die eenvoudig inhoud bekijken als gebruikers die zich hebben geregistreerd als op lionsacademy.nl.

Het gebruik van de informatie die we nu verzamelen, is onderworpen aan het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. We kunnen, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we informatie verzamelen of gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen. Door opnieuw toegang te krijgen tot de Services na dergelijke wijzigingen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het bijgewerkte beleid. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 november 2020. 

Algemeen

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit privacybeleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. 

Wij hanteren u rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG") met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals uiteengezet in de privacyverklaring hieronder.

privacyverklaring

Voor dit onderdeel gebruiken we de termen "persoonlijke gegevens" en "verwerking" zoals ze zijn gedefinieerd in de AVG, maar naast de informatie die in het privacybeleid wordt geïdentificeerd als persoonlijke gegevens hierboven, betekent "persoonlijke gegevens" in het algemeen informatie die kan worden gebruikt om een ​​persoon individueel te identificeren, en "verwerking" omvat over het algemeen acties die kunnen worden uitgevoerd in verband met gegevens zoals verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken. Lions Academy is de beheerder van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Diensten.

Als er conflicten zijn tussen deze sectie en enige andere bepaling van dit privacybeleid, heeft het beleid of deel dat meer bescherming biedt voor persoonlijke gegevens de controle over de omvang van een dergelijk conflict. Als je vragen hebt over deze sectie of als een van de volgende zaken op jou van toepassing is, neem dan contact met ons op via helpdesk@lionsacademy.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u? We verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, wanneer derden, zoals onze zakenpartners of serviceproviders, ons persoonlijke gegevens over u verstrekken, of wanneer persoonlijke gegevens over u automatisch worden verzameld in verband met uw gebruik van onze Diensten.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich bij ons registreert en u ervoor kiest om les te geven of een les bij te wonen, zullen wij u om persoonlijke gegevens vragen. "Persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie over u die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u individueel te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, maar niet uw creditcardnummer of factuurgegevens. Transacties op Lions Academy met betrekking tot uw factuur- en betalingsgegevens worden verwerkt door PayPal en Mollie betaalprovider en vallen onder hun privacybeleid. We slaan geen creditcard- of bankgegevens op die u aan deze betalingsverwerkers verstrekt.

Om u een e-mail te kunnen sturen, hebben we uw e-mailadres nodig. Om u aanvullende diensten te verlenen, kunnen we ook uw naam en telefoonnummer vragen. We kunnen deze informatie geheel of gedeeltelijk aan de docenten geven voor klassen waarvoor u zich aanmeldt, zodat zij hun lessen kunnen coördineren. We zullen uw naam, e-mail of andere persoonlijke gegevens niet aan niet-gelieerde derden verstrekken, behalve met uw toestemming of zoals anderszins uiteengezet in dit privacybeleid. Hoewel we industriestandaard maatregelen toepassen om de privacy van gebruikers te beschermen, is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens moeten vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure die we ontvangen of om onze belangen of de veiligheid van anderen te beschermen. Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens aan werknemers of consultants verstrekken met het doel dergelijke informatie namens ons te verwerken. In dergelijke omstandigheden vereisen we dat deze partijen ermee instemmen de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen en zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te beheren, verbeteren, begrijpen en personaliseren.

Vrijwillige openbaarmaking

Alle persoonlijke gegevens of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt in openbare ruimtes, bijvoorbeeld alles wat u plaatst op een openbaar deel van uw Profiel of een online klas, wordt openbaar beschikbaar en kan om welke reden dan ook worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. We raden u aan uw anonimiteit en gevoelige informatie te bewaken en we moedigen gebruikers aan om goed na te denken over welke informatie over zichzelf zij op hun profielpagina's bekendmaken. U kunt uw profielgegevens op elk moment bekijken en herzien.

Privacy van kinderen

Als u jonger bent dan 16 jaar, probeer dan niet om u te registreren of om persoonlijke gegevens over uzelf naar ons te sturen. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via helpdesk@lionsacademy.nl.

Docenten

Zoals hierboven besproken, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan de docenten geven voor klassen waarvoor u zich aanmeldt, zodat zij hun lessen kunnen coördineren. Als onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden gaan Lions Academy-docenten ermee akkoord de persoonlijke gegevens van andere gebruikers niet te misbruiken. Misbruik wordt gedefinieerd als het gebruik van Persoonsgegevens voor een ander doel dan expliciet gespecificeerd in de Lerarenklas. 

Toestemming: in sommige gevallen verwerken we persoonlijke gegevens op basis van de toestemming die u ons uitdrukkelijk verleent op het moment dat we dergelijke gegevens verzamelen. Wanneer we Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, wordt dit nadrukkelijk aan u meegedeeld op het moment en het moment van verzamelen.

Andere verwerkingsgronden: van tijd tot tijd moeten we mogelijk ook persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit nodig is om de vitale belangen van u of andere betrokkenen te beschermen, of als het nodig is voor een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang.

Hoe en met wie delen we uw gegevens? We delen persoonlijke gegevens met externe serviceproviders en agenten die namens ons werken en ons diensten verlenen met betrekking tot de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of onze servicevoorwaarden. Deze partijen zijn onder meer:

- Betalingsverwerkers

- Dienstverleners voor fraudepreventie

We delen ook persoonlijke gegevens als we denken dat het nodig is om: Voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageer op geldige juridische procedures, inclusief van wetshandhaving’s instanties of andere overheidsinstanties. Bescherm ons, ons bedrijf of onze gebruikers, bijvoorbeeld om onze servicevoorwaarden af ​​te dwingen, spam of andere ongewenste communicatie te voorkomen en onderzoek te doen naar of bescherming te bieden tegen fraude. 

De veiligheid van onze producten en diensten handhaven:

Welke beveiligingsmaatregelen gebruiken we? We proberen persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen op basis van het type persoonlijke gegevens en toepasselijke verwerkingsactiviteiten. Persoonlijke gegevens van kinderen: zoals hierboven vermeld, verzamelen of vragen we niet bewust persoonlijke gegevens van iemand jonger dan 16 jaar.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens? 

Toegang:

U kunt meer informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben en een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens aanvragen. U kunt ook toegang krijgen tot bepaalde van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar helpdesk@lionsacademy.nl.

Rectificatie: 

Als u van mening bent dat enige persoonlijke gegevens die we over u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt sommige van deze informatie ook rechtstreeks corrigeren door wijzigingen aan te brengen in uw profiel. 

Wissen: 

U kunt ons verzoeken enkele of al uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te wissen door een e-mail te sturen naar helpdesk@lionsacaxdemy.nl.

Intrekking van toestemming: 

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming (zoals aangegeven op het moment dat dergelijke gegevens worden verzameld), hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat als u dit recht uitoefent, u mogelijk van geval tot geval uitdrukkelijke toestemming moet geven voor het gebruik of de openbaarmaking van bepaalde van uw persoonlijke gegevens, als een dergelijk gebruik of dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om u in staat te stellen. om sommige of al onze Services te gebruiken.

Bezwaar: 

Neem contact met ons op via helpdesk@lionsacademy.nl als u vragen of opmerkingen heeft over het privacyschild. Als u van ons niet tijdige bevestiging van uw aan het Privacyschild gerelateerde klacht ontvangt, of als we uw klacht niet hebben opgelost. Onder bepaalde voorwaarden hebt u mogelijk ook het recht om een ​​beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten die niet op een andere manier zijn opgelost. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevenspraktijken in het algemeen, neem dan contact met ons op via bezwaar@lionsacademy.nl